Voetverzorging diabetische voet

Voetverzorging diabetische voet

Voetverzorging diabetische voet

Op dit moment zijn er ongeveer 1,2 miljoen mensen met diabetes, daarvan heeft 90% type 2. De verwachting is dat er in 2040 ruim 1,5 miljoen mensen diabetes zullen hebben. Van de huidige volwassen Nederlanders van 45 jaar en ouder krijgt naar verwachting 1 op de 3 in de toekomst diabetes type 2. Voetcomplicaties behoren tot de meest ernstige en kostbare complicaties van diabetes.

Belangrijk bij het voorkomen van voetproblemen is ervoor te zorgen dat de suikerspiegel in het bloed goed onder controle blijft. Een hoog glucosegehalte kan na verloop van tijd neuropathie (verlies of vermindering van gevoel) en  artherosclerose (vernauwing en verharding bloedvaten) veroorzaken. Hierdoor neemt de kans op wondjes toe en deze kunnen ernstige ontstekingen veroorzaken.

Het is belangrijk om regelmatig voor (controle)behandelingen naar een medisch pedicure te gaan. Deze pedicures hebben een speciale opleiding gevolgd en zijn daardoor in staat om professionele verzorging en adviezen te geven. Belangrijk is ook ten minste éénmaal per jaar een totale screening van de voeten te laten uitvoeren door de podotherapeut.

Verzekering

Veel zorgverzekeraars vergoeden de pedicurebehandeling geheel of gedeeltelijk voor diabetici, mits de behandeling gedaan wordt door een medisch pedicure die geregistreerd staat bij het KRP (kwaliteitsregister Pedicures). Kijk hiervoor goed in uw polis! U heeft voor de 1ste declaratie een verwijsbrief met de Simm’s classificatie erop van de huisarts, podotherapeut of praktijk­ondersteuner nodig.

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg vanuit de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft.

Onze praktijk heeft contracten gesloten met :

U kunt bij de podotherapeut aangeven dat u gebruik wilt maken van uw eigen pedicure. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg.

Belangrijk in deze is, dat de basisverzekerde voetzorg alleen de medische voetbehandeling vergoedt. Cosmetische verrichtingen zitten niet in de vergoeding.

Aanvullende Verzekering:

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Vergoedingen 2020

Wilt u de vergoedingen en premies voor pedicure met elkaar vergelijken dan is deze informatie overzichtelijk geplaatst op www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure.

Waaruit bestaat de behandeling bij VoetFocus

  • Een anamnese, een vraaggesprek, waarin eventueel doorlopen ziektes, medicijngebruik of allergieën in kaart worden gebracht, die van belang zijn bij de behandeling
  • Een grondige voetinspectie, waarbij gelet wordt op eelt, bloedingen onder eelt, blaren, likdoorns, kloven, oedeem, roodheid en warmte, kleur en temperatuur van de huid van onderbenen en voeten, wondjes, (doorgemaakt) ulcus, voetchirurgie.
  • Aan de hand van het behandelplan voeren we de medisch noodzakelijke voetzorg uit en rapporteren we aan de verwijzend podotherapeut
Scroll naar boven