Wrattenbehandeling

Wratten behandeling

Wrattenbehandeling

Wat zijn wratten?

Wratten zijn meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels van de huid met een ruw oppervlak. De medische benaming is verruca. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig. Voorkeursplaatsen zijn de handen en voeten. Wratten komen veel voor, met name bij kinderen en jongvolwassenen.

Hoe ontstaan wratten?

Wratten worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus. Wrattenvirussen zijn besmette­lijk en worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is. De tijd die verloopt tussen een besmetting en het ontstaan van een wrat varieert van 2 tot 6 maanden, maar kan ook langer dan 1 jaar zijn.

Moeten wratten behandeld worden?

Ongeveer 50 % van de wratten verdwijnt binnen de twee jaar zonder enige behandeling. Doordat wratten worden veroorzaakt door een virus, kan het lichaam weerstand opbouwen gedurende een bepaalde tijdsperiode, waardoor de wrat verdwijnt. Dit kan maanden of zelfs jaren duren. Wratten zijn echter besmettelijk en kunnen zich gemakkelijk verspreiden naar andere lichaamsdelen of andere mensen besmetten. Dit is de reden waarom ze het best onmiddellijk behandeld worden.

Wat zijn de verschijnselen?

Wratten kunnen pijnlijk zijn en er lelijk uitzien. Vaak zie je in elke lob van de “bloemkool” in het midden een klein zwart puntje. Dit zijn puntbloedinkjes van de daarin gelegen bloedvaatjes. Huidlijnen lopen ter plaatse van de wrat niet door.

De voetwrat (verruca plantaris) zit op de voetzool. Men onderscheidt 2 typen: de mozaïekwrat (die zich oppervlak­kig uitbreidt) en de doornwrat (in de diepte groeiend en pijnlijk). Voetwratten zijn vaak hardnekkig en groeien diep in de huid door de druk op de voetzool.

Voetzoolwratten zijn vaak met een laagje eelt bedekt en lijken daardoor vaak op een likdoorn.
Eén van de verschillen tussen een likdoorn en voetzoolwrat is dat de wrat vaak pijn geeft bij zijwaartse druk (knijpen) en de likdoorn geeft pijn bij druk bovenop.

Behandeling      

Behandelen is niet altijd nodig. De wratten verdwijnen spontaan binnen 2 jaar bij 50% van de patiënten. Behandelen is alleen nodig wanneer de wratten hinderlijk of pijnlijk zijn of cosmetisch storen. Doel van elke behandeling is het vernietigen van de opperhuid, waarin de virusdeeltjes zich bevinden. Er zijn volgende mogelijkheden voor een behandeling:

  • Laten bevriezen middels vloeibare stikstof door de huisarts (kunnen pijnlijke blaren ontstaan).
  • Behandeling bij de pedicure met de speciale HTC (High Temperature Cauter) wrattenpen. Verbranden/elektrocauterisatie is een methode waarbij het weefsel wordt vernietigd door middel van elektriciteit. Met de HTC pen wordt de wratlocatie aangestipt. De methode is niet geheel pijnloos, maar aanzienlijk minder pijnlijk dan het bevriezen van de wrat. Afhankelijk van de grootte van de wrat zijn meerdere behandelingen noodzakelijk. In de meeste gevallen zijn 3 tot 4 behandelingen met een aantal dagen tussentijd afdoende. Na afloop van de behandeling zul je weinig of geen last ondervinden.
  • U kunt de wrat ook zelf behandelen met bijvoorbeeld WratX of wij kunnen uitleg geven over het gebruik van Duct-Tape
Scroll naar boven