Contact

[catch-breadcrumb]

Medisch pedicure

Een medisch pedicure is breed opgeleid en kan alle risicovoeten behandelen. Tevens heeft een medisch pedicure uitge­breide kennis en ervaring op het gebied van nagel­regulatie- en reparatie­technieken, orthesiologie en anti­druk technieken. Daarmee vergroot zij de behandel­­moge­lijk­heden van complexere voet- en nagel problemen.

Innovatie

De praktijk is aangesloten bij Medisch Pedicuregroep Apeldoorn. Dit is een groep (medisch) pedi­cures waarbij innovatie, scholing en samen­werking met elkaar en andere disciplines centraal staan. (zie www.MP-apeldoorn.nl).

Oncologische voetzorgverlener

Elk jaar komen er minstens 100.000 mensen met kanker in Nederland bij. Om de conditie van de mensen bij wie kanker is geconstateerd zo optimaal mogelijk te houden wordt de pedicure opge­leid om de voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen en mits de situatie het toelaat de voeten te verzorgen en bevin­dingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. In 2016 is de opleiding succesvol af­ge­rond door Marianne Reijerman. Tevens is zij lid van het Onco­logie­netwerk Apeldoorn Noord West. Dit netwerk bestaat uit zorg­­verleners die samenwerken in de eerstelijns zorg in Apeldoorn en omstreken. Wanneer u te maken krijgt met kanker dan heeft u vaak met meerdere zorg­ver­leners te maken en is een goede samen­werking van belang. De deel­nemende zorg­verleners hebben ervaring in het begeleiden van oncologische cliënten en zijn op de hoogte van elkaars werk­wijze. voor meer informatie zie ook http://www.oncologienetwerkapeldoorn.nl/apeldoorn-noord-west/

Icon_vijl

Erkend leerbedrijf

Onze praktijk is door Beroepsonderwijs Bedrijfs­leven erkend als leerbedrijf.

Dit houdt in dat er tijdens de behandeling een pedicure in opleiding kan meekijken en af en toe, en alleen met uw toe­stemming, een klein deel van de behandeling kan overnemen om zo de kneepjes van het vak te leren.

Verder staat deze erkenning voor u, als cliënt, voor een behandelwijze die steeds getoetst wordt aan de nieuwste tech­nieken, innovaties en de zorg voor een constante kwaliteits­bewaking.

KRP/KABIZ

Alleen pedicures met een door de branchevereniging erkend diploma kunnen zich registreren in het KRP. Hiermee verplicht zij zich accre­ditatiepunten te behalen d.m.v. bij- en nascholing om kennis en innovatie in het vakgebied bij te houden. Een bij het KRP geregi­streerde Medisch Pedicure waarborgt deze kwaliteit!

Doordat M.Reijerman ook het rijkserkend MBO-4 medisch pedicure diploma, met extra specialisatie OVV (oncologisch voetzorgverlener) in het bezit heeft is de praktijk ook ingeschreven bij Kabiz (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg).

Tevens houden de  inschrijvingen  in dat wanneer er sprake is van een risicovoet (bv Diabetes Mellitus of Reuma), u via uw zorgverzekeraar mogelijk in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling.

NMMV

De beroepsvereniging NMMV is nu nog een kleine overzichtelijke groep van vakmensen gericht op de medische voetzorg, die allen door een door de overheid erkend mbo-4 medisch pedicure diploma behaald hebben, met als extra specialisatie OVV (oncologish voetzorgverlener). De leden hebben allen minimaal 5 jaar ervaring in hun vakgebied. De leden hebben een uitgewerkt praktijkplan dat getoetst is en werken volgens nieuwe richtlijnen die specifiek voor deze beroepsgroep zijn opgesteld. De leden van NMMV verlenen zorg aan ernstig (chronisch) zieke mensen. (zie ook: https://www.nmmv.nl/).
De praktijk is ingeschreven bij KABIZ (Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaren in de Zorg)

Wellness en cos­metisch behan­deling

Bij VoetFocus kunt u gebruik maken van ontspannende en/of cosmetische voetbehandeling. Kom tot rust met een ontspan­nende voetmassage, voetenscrub of een paraffine pakking. Kijkt u naar de diverse mogelijkheden.

Scroll naar boven